(1)
Escudero Abrego , E. . Nota Editorial. EDH 2022, 1.